JAVNI POZIV ZA UPIS DJECE U PROGRAM PREDŠKOLE ZA 2021./2022.

Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. travnja 2015. godine do 31. ožujka 2016. godine.

Pozivaju se roditelji djece koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoja, na upis djece u program predškole.

Program predškole obvezan je za svu djecu u godini prije polaska u Osnovnu školu koja nisu obuhvaćena redovitim programom predškolskog odgoju u Dječjem vrtiću „Suhopolje“.

PROGRAM U TRAJANJU OD 150 SATI PROVODIT ĆE SE OD 01. VELJAČE 2022. GODINE DO 31. SVIBNJA 2022. GODINE.

UPISE ĆEMO VRŠITI OD 20. PROSINCA 2021. GODINE DO 20. SIJEČNJA 2022. GODINE U ZGRADI DJEČJEG VRTIĆA „SUHOPOLJE“ SUHOPOLJE.

Zbog organizacije rada programa predškole, molimo roditelje da na vrijeme obave upis djeteta. Iz navedenih razloga, naknadne zahtjeve za upis u program predškole nećemo moći uvažiti.

Obrazac Zahtjeva za upis možete preuzeti u prostorijama Dječjeg vrtića „Suhopolje“ te na Internetskoj stranici Općine Suhopolje (www.suhopolje.hr).

Uz zahtjev je potrebno priložiti slijedeću dokumentaciju:

  1. Presliku izvoda iz matične knjige rođenih ili rodni list za dijete
  2. Preslike osobnih iskaznica roditelja
  3. Kopija knjižice cijepljenja
  4. Nalaz i mišljenje prvostupanjskog tijela vještačenja (Centra za socijalnu skrb) o postojanju teškoća u razvoju (za djecu s posebnim potrebama)

dok će se zdravstveni pregledi djece odvijati prema rasporedu utvrđivanja psihofizičkog stanja djece.

Ostale obavijesti roditelji mogu dobiti pri upisu ili na telefon 033/771-454.

Javni poziv za upis djece u program predškole

ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE 2021 – 2022