Limači u Prosincu

Djeca skupine Limači, sa svojim odgojiteljicama, obilježili su Blagdan sv. Lucije. Ne samo da su posijali pšenicu u svoje čašice, već, koristeći sva svoja osjetila, istražujući, nadograđivali su unaprijed stečena znanja.

Kako nastaje zrno? Gdje?

Što se pravi od pšenice?

Što se sa zrnom događa kad ga neko vrijeme ostavimo u vodi?

L.N.:“Pretvorilo se u bubu.“

M.B.:“Miriši na grah.“

V.R.: „Napravio se sok.“

Svakodnevnim aktivnostima i međusobnom interakcijom odgojiteljice kod djece potiču razvoj pozitivne slike o sebi – samosvijest. Potiču ih na promišljanje o tome da je svaki Limač vrijedan i poseban te da budu zahvalni i odgovorni.