KOGA SVE MOŽEMO VOLJETI

U proteklom tjednu u odgojno-obrazovnoj skupini „Kikići“ razgovaralo se o ljubavi, prijateljstvu i obitelji. Djeca su svakodnevno sudjelovala u raznovrsnim aktivnostima koje su im odgojiteljice pripremile slijedeći njihove interese.

Nakon razgovora koga sve možemo voljeti, što je to ljubav, što je obitelj, čitali smo mnoštvo slikovnica prikladne tematike te uz pomoć različitih pripremljenih materijala i različitim aktivnostima razvijali predčitalačke i predmatematičke vještine.

Također smo se dogovarali, surađivali i likovno stvarali različitim tehnikama.
Djeca su posebno pokazivala veliki interes u predčitalačkoj aktivnosti „Pronađi ista slova“.

Izjave djece o ljubavi

M.S. „Ljubav je kad nekog tješiš dok plače.“
T.T. „Kad nekog voliš ili mamu ili tatu ili dedu ili seku.“
P.Š. „ Da voli mamu i tatu.“
M.H.“ Kad se grliš i ljubiš.“
E.H. „Ljubav je kada se oko velikog srca vrte mala srca i leptiri.“
V.K. „Kada nekoga zagrlim i poljubim.“
A.B. „ Ljubav je dok nekoga voliš, dok nekoga grliš i dok svaki put se igraš s njim i pomažeš.“
B.M. „ LJ kao kad se ljubiš.“
D.K. „ Ljubav je kad nekom daješ poklon i kad ga voliš.“
B.Đ. „ Ljubav je kad nekog voliš.“
L.M. „ Ako nekog voliš, nekog koga upoznaš to je ljubav.“

Odgojiteljice: Višnja i Lucia Patricia