Tjedan u „Leptirićima“

Skupina „Leptirići“ započela je projekt „Zdravlje“ te svakodnevno dobivaju razne nove spoznaje i saznanja uz pomoć osmišljenih poticaja i aktivnosti.

Djeca su vrlo motivirana i aktivna u provođenju ovog projekta budući da sve što saznaju mogu primijeniti na sebi ili u nekim svakodnevnim radnjama koje obavljaju i kod kuće poput vlastite higijene, higijene zubi ili pri posjetu stomatologu/liječniku. Razgovor o zdravlju i načinu života upotpunjuju i vlastitim primjerima koje su doživjeli kod liječnika ili stomatologa pa često takve priče budu i vrlo humoristične te im se možemo i nasmijati.

Za djecu je ovaj projekt vrlo važan budući da se promijenio i sam način života koji je više sjedilački te djeca provode puno manje vremena vani. Ovim projektom potičemo ih na brojne aktivnosti na svježem zraku, brigu o osobnoj higijeni, pranju zubi, konzumiranju zdravije hrane te više tekućine. Listanjem razne literature te enciklopedija, priča, slikovnica djeci na poučan način pokušavamo usaditi zdravije navike koje bi poboljšale njihov život. Primjerice, djeca su se kroz priču susrela sa dobrim i lošim bakterijama, promjenama u tijelu ako ne piju dovoljno vode, izradili su vlastiti zdravi tanjur uz pomoć zdravijih namirnica… Uočavamo da sve to o čemu pričamo djeca primjenjuju i u svojim radnjama te smo vrlo zadovoljni što su uočili dobrobit ovog projekta.

Ovim projektom nastojati ćemo proći kroz što više područja vezanih uz zdravlje kako bi djeca dobila što više saznanja te se i samostalno odlučili za neke promjene koje je vrlo bitno usaditi još od malih nogu.

Odgojiteljice Sanja i Nikolina