TOČKICE U AKTIVNOSTIMA

Svakodnevno kroz razne poticaje djeci omogućavamo stjecanje iskustva svim senzornim putovima, potičemo i zadovoljavamo dječju radoznalost, koja se odražava u postavljanju pitanja (dijete – odgojitelj te odgojitelj – dijete). Potičemo djecu na međusobno uvažavanje, rješavanje problema mirnim putem, izražavanje svojih emocija te suradničku igru.