Žuti tjedan u Točkicama

Kao i prošlih tjedana, skupina “Točkice” je i ovaj tjedan nastavila sa učenjem boja. Ovaj tjedan su kroz razne aktivnosti učili žutu boju te su ponavljali već naučene boje. U likovnim aktivnostima izrađivali su pčelice i žirafe bojanjem tanjura i štapića temperom te banane lijepljenjem krep papira. Za vježbanje koordinacije oko-ruka bile su im ponuđene aktivnosti izrade narukvica i ogrlica od tijesta, te provlačilice za štapiće. Velik interes djeca su pokazala za senzorni pješčanik u kojemu su im bile ponuđene razne vrste tijesta i žute perlice te otiskivanje dinosaura u žutom plastelinu. Djeci je najzanimljivija aktivnost traženje predmeta određenih boja u sobi dnevnog boravka. Vrlo su dobro ovladali klasifikacijom predmeta prema dvije ili više boja.

Osim učenja i ponavljanja boja, “Točkice” su iskoristile lijepo vrijeme za boravak na svježem zraku sa ostalim skupinama te isprobavanje novih sprava na dvorištu vrtića.