CVJETIĆI IGRAJU DRUŠTVENE IGRE

Društvene igre izvor su zabave, ali i prilika za rano učenje znanja i vještina. Privlačne su i zaokupljaju djetetovu pažnju. Igranjem društvenih igara dijete je stavljeno u zabavnu, uzbudljivu i motivirajuću socijalnu situaciju nadmetanja i suradnje. U ovoj situaciji ima priliku usvojiti i izvježbati niz važnih životnih vještina i to spontano, nenamjernim situacijskim učenjem.

Društvene igre potiču govorno – jezične interakcije, izvještavanje u verbalnom i neverbalnom izražavanju. Bogati se djetetov rječnik. Potiču razvoj komunikacijskih vještina poput dogovaranja, uvjeravanja i pregovaranja.

Igrajući društvene igre dijete vježba korištenje strategija rješavanja problema i postizanja cilja u konkretnim situacijama. Društvene igre zahtijevaju od djeteta da logično i sistematično analizira problem, sve njegove elemente, sagleda ih iz različitih aspekata i pronađe prikladno rješenje. Dijete planira svoj sljedeći potez i poteze nekoliko koraka unaprijed te osmišljava dugotrajnu strategiju. Donosi odluke o svojoj strategiji u kontekstu igre i na temelju odigranih i pretpostavljenih poteza suigrača. Promišlja o mogućim potezima i njihovim ishodima. Pokušava odgonetnuti i analizira strategiju protivničkog igrača te prema njoj prilagođava svoj plan.

Sve društvene igre zahtijevaju korištenje socijalnih vještina. Dijete uči pravila igre, prihvaća ih i poštuje. Slijedi i daje upute drugim igračima. Svaka društvena igra pruža ogroman broj prilika za uvježbavanje strpljivosti i čekanja reda. Interakcija licem u lice omogućuje djetetu uočavanje i prepoznavanje neverbalnih znakova govora tijela. Dijete se dogovara i osmišljava kompromisna rješenja, uči kako surađivati s drugima. Ponekad i pomaže svojim suigračima.

U našoj skupini trudimo se da nam igranje društvenih igara bude jedna od svakodnevnih aktivnosti. Neka djeca ih svakodnevno samostalno odabiru, a neku djecu potrebno je na to dodatno poticati, što i činimo, kako bi i oni dobili priliku stjecanja onih vještina koje omogućava samo takva vrsta aktivnosti (navedeno ranije u tekstu). Društvene igre uvijek pokušavamo uskladiti s temom dvotjednog plana i programa rada u skupini, pa ih sukladno tome i izmjenjujemo.

Srdačan pozdrav od Cvjetića i njihovih odgojiteljica! 🙂