Druženje sa skupinom „Cvjetići“

Zbog smanjenog broja djece ovotjedne aktivnosti smo provodili sa skupinom „Cvjetići“. To je dobro došlo za obje skupine da razvijaju bolje svoje komunikacijske i socijalne vještine, osjećaj za empatiju i brigu o drugima. Stariji su pomagali mlađima i poučavali ih, dok su mlađi od njih učili.