SLOBODNA IGRA I KRETANJE

Igra je primarni način učenja o sebi, drugima i okolini; univerzalna je, svoj djeci poznata, instinktivna te bitan dio odrastanja i formiranja osobnosti. Djetinjstvo bez igre i druženja s prijateljima je nezamislivo. Predškolsko dijete većinu vremena provodi u igri, a razvoj, učenje i rad bit će uspješniji ukoliko se odvijaju kroz igru ili sadrže elemente igre. Kroz igru dijete uči, razvija se, otkriva sebe i svijet putem pokušaja i pogrešaka, eksperimentiranjem s različitim materijalima, zvukovima, sredstvima, istraživačkim i drugim načinima, igranjem uloga.

Njome dijete razvija osjećaj sigurnosti, samostalnosti, samokontrole, kompetencije te razvija vještine na svim područjima (motoričke, emocionalne, kognitivne, socijalne i govorne vještine) te jača samopouzdanje. Nije dovoljno da dijete samo promatra i sluša, već i da samo otkriva i istražuje- dodirne, rastavi, sastavi, pomiriši i isproba jer time zadovoljava svoju znatiželju, ali i doživljajima potiče razmišljanje i zaključivanje što je temelj intelektualnog razvitka.

Poticanjem djeteta na motoričke aktivnosti i kretanje djelujemo na njegov cjeloviti razvoj koji obuhvaća:

  • razvoj motoričkih vještina i sposobnosti
  • spoznajni razvoj
  • razvoj senzoričke diferencijacije, percipiranja i mišljenja
  • razvoj pamćenja, pažnje i koncentracije
  • stjecanje pojmova
  • razvoj komunikacije (verbalne i neverbalne)
  • izgrađivanje socijalnih odnosa i socijalno prihvatljivog ponašanja
  • doživljaj uspjeha i razvoj samopouzdanja
  • razvoj svijesti o vlastitim sposobnostima i osjećaja vlastite vrijednosti

ODGOJITELJICE : Renata i Višnja