Vrijedni Limači…

Djeca jako vole kad se u sobi boravka oformi neki novi centar, te se u njemu, izmjenjujući se, najduže igraju. Ovoga tjedna u sobi boravka oformili smo centar „Bolnica“ i time potaknuli djecu na igre uloga, dogovaranje, pregovaranje te rješavanje problema riječima.
Osim simboličke igre odgojiteljice su kod djece poticale igru riječima, sastavljanje i rastavljanje riječi na slogove i glasove, te uočavanje prvog slova u riječi. Različitim materijalima su ih navodile na često korištenje škarica- rezanje po crti, izrezivanje sličica, brojeva i slova. Kako bi potaknule produžetak koncentracije i pažnje kod sve djece, posebno kod „predškolaca “, svakodnevno, najčešće nakon doručka, „Limači “ su proveli rješavajući zadatke u radnoj bilježnici ili nekom radnom listiću koji je prilagođen dobi svakog pojedinca.

Odgojiteljice: Katarina Đurđević i Tina Han