Limači vole biti veliki

Igra je najvažnija aktivnost u životu predškolskog djeteta te predstavlja i način na koji dijete uči. U Limačima svakodnevno kroz razne aktivnosti i što je najvažnije kroz igru, pripremamo djecu za polazak u školu, ali ih učimo i važnim životnim vještinama. Potičemo ih na samostalnost, usvajanje higijenskih navika te na korištenje osnovnih socijalnih vještina. Primjerice, česti svakodnevni problem u životu svakog djeteta su mali sukobi s prijateljima koji su u njihovim glavama vrlo veliki. Odgojiteljice ih nastoje poticati na samostalno rješavanje sukoba i to na konstruktivan način uvažavajući ne samo svoje potrebe i želje, već i potrebe „druge strane“.

Raznim aplikacijama u sobi, rješavanjem radnih listova te ponuđenim aktivnostima razvijamo predčitalačke vještine uvažavajući dob i interes djeteta. Djeca upoznaju brojeve i slova te ih nastoje prepoznati i imenovati. Radimo na shvaćanju prostornih odnosa te sposobnosti klasifikacije po raznim kriterijima. Potičemo ih na igranje društvenih igara te na poštivanje dogovorenih pravila u igri.

Trudimo se svakodnevno raditi na stjecanju osnovnih znanja, vještina i navika potrebnih za djetetov daljnji razvoj.