PROSLAVA ROĐENDANA U TOČKICAMA

Proslava rođendana važan je trenutak u životu svake osobe, a osobito je značajna u životu djece predškolske dobi budući da utječe na razvoj djeteta na područjima socijalnog razvoja, emocionalnog razvoja i kognitivnog razvoja. Proslava rođendana djetetu također pomaže u razvoju pojma o sebi, stvaranju pozitivne slike o sebi i usvajanju adekvatnih načina ponašanja. Osim toga, za vrijeme proslave rođendana dijete uči prosocijalno ponašanje te produbljuje prijateljstva. Rođendan je jedan od najvažnijih godišnjih događaja u životu svakoga djeteta te mu je stoga potrebno pridati pažnju koju zaslužuje.

ODGOJITELJICE:
Višnja i Renata