Tamo gdje ljubav vlada nema ni velikih, ni malih…

Nestrpljivi Limači su uspjeli dočekati „velike “ dane, Maškare i Valentinovo.
Obilježavajući Maškare i Valentinovo odgojiteljice su pripremile različite aktivnosti kojima su poticale razvoj svih razvojnih područja kod djece.

Odgojiteljice: Katarina Đurđević i Tina Han