Zečići se bavili brojnim kreativnim, likovnim i senzomotoričkim aktivnostima

U proteklom tjednu, Zečići su se bavili brojnim kreativnim, likovnim i senzomotoričkim aktivnostima. Ponavljali smo dijelove ljudskog tijela te ih oslikavali flomasterima na papiru. Uspoređivali smo međusobno ruke, noge, dlanove i zaključili su da mlađa djeca imaju manje dijelove tijela, a što su stariji i veći i njihovi su dijelovi tijela veći.

Jako vole aktivnosti plastelinom, većinom ih on smiruje i dugo se zadrže u toj aktivnosti.
Ponukani sunčanim vremenom započeli smo sa izradom prvih proljetnica. Izrađivali smo cvjetove temperom umačući slamku i ostavljajući tragove na hamer papiru.

Senzomotoričke vještine razvijali smo u našoj dvorani na brojnim pomagalima za balans, senzoriku i slično.

Odgojiteljice Ružica i Mirela