Važnost boravka na svježem zraku

Za pravilan rast i razvoj djece predškolske dobi neophodno je da se kreću veći dio dana, stoga bi trebali zadovoljiti prirodne potrebe djece za kretanjem. Pri boravku na otvorenom možemo reći da je vrijeme najvažniji čimbenik, jer djeci pruža iskustvo različitih godišnjih doba, a isto ima veliki utjecaj na cjelokupan psihofizički razvoj djece. Boraviti na otvorenom djeca mogu u gotovo svim vremenskim uvjetima osim kada je magla, jak vjetar i jake padaline. Aktivnosti na svježem zraku jedan su od važnijih čimbenika u jačanju dječjeg imuniteta i sprječavanju širenja infekcije.

Svjetska zdravstvena organizacija preporučuje najmanje 60 minuta dnevno fizičke aktivnosti za djecu, te 30 minuta za odrasle, kako bi smanjili posljedice sjedećeg načina života i rizike za nastanak vodećih kroničnih bolesti današnjice. Djeca će biti fizički zdravija kada provode više vremena vani trčeći, skačući, razvijaju motoričke vještine važne za adekvatan razvoj lokomotornog sistema. Boravak vani utječe i na sintezu vitamina D- čak i kad nije sunčan dan, koji je vrlo važan za pravilan rast i razvoj kostiju. Doprinosi kognitivnom, socijalnom i emocionalnom razvoju.

Slobodna igra, upravo ona bez strukture i jasnih pravila, ima važan utjecaj na razvoj brojnih socijalnih vještina. Igra sa vršnjacima temelj je za izgradnju dobrih organizacijskih i komunikacijskih vještina. Aktiviraju se sva osjetila. Djeca, naročito u predškolskom uzrastu, intenzivno upoznaju svijet oko sebe, i to putem osjetila. Dokazano je da djeca koja provode vrijeme u igri na otvorenom imaju bolji vid na daljinu, a boravak vani u prirodi kontinuirano aktivira sva čula. Djeca će imati bolju pažnju i koncentraciju. Igranje vani je važno za buđenje radoznalosti kod djece, ali istovremeno pomaže da ona duže zadrže pažnju i fokus na određenim zadacima. Djeca koja dosta vremena provode u igri vani pokazuju više kreativnosti, te tako češće iniciraju nove igre. Čak je utvrđeno da i djeca koja imaju neki od poremećaja iz spektra hiperaktivnosti, uz pojačan boravak vani, počinju ispoljavati sve manje simptoma.

Točkce vole šetnje, trčanje, skakanje, istraživanje prirode, igre loptom…

ODGOJITELJICE:
Renata i Višnja