Točkice u istraživanju kukaca

Kreativna edukacija o kukcima: Razvijanje kompetencija kod djece kroz istraživanje i učenje o kukcima. To može uključivati organiziranje aktivnosti poput promatranja kukaca, učenja o njihovom životnom ciklusu i ulozi u ekosustavu. Djeca razvijaju samorefleksiju promatrajući kako su kako su važni za prirodu.

Razvoj empatije i brige: Kroz proučavanje kukaca, djeca razvijaju empatiju prema životinjama i prirodi općenito. To potiče samorefleksiju o važnosti brige za okoliš i očuvanja prirode.

Umjetničke aktivnosti: Kukci su nam bili inspiracija za umjetničke aktivnosti poput crtanja, modeliranja glinom ili izrade kukaca od recikliranih materijala. Kroz takve aktivnosti, djeca razvijaju kreativnost i vještine izražavanja.

Timski rad i komunikacija: Organizacija igara i aktivnosti koje uključuju kukce su potaknuli timski rad i komunikaciju među djecom. To ih je poticalo na razmjenu ideja i suradnju, što su važne kompetencije za socijalni razvoj.

Samopouzdanje kroz istraživanje: Poticali smo djecu da istražuju kukce, a to ih može potaknuti na samopouzdanje i radoznalost prema svijetu oko sebe. Promatranje, istraživanje i postavljanje pitanja o kukcima pomaže im razviti kompetencije istraživanja i otkrivanja.

Odgojiteljice: Višnja i Ivana