Javni poziv za upis djece u program Predškole za 2023./2024. godinu

Javni poziv za upis djece u program predškole za 2022./2023. ZAHTJEV ZA UPIS DJETETA U PROGRAM PREDŠKOLE 2022. / 2023.
Upravno vijeće Dječjeg vrtića Suhopolje objavljuje javni poziv za upis djece u program predškole za djecu rođenu od 01. travnja...
Pozivamo roditelje/staratelje djece u godini prije polaska u školu da izvrše upis djece u Program predškole. PODNOŠENJE ZAHTJEVA ZA UPIS Podnošenje Zahtjeva...