Limači i njihove emocije

Kroz raznovrsne aktivnosti razgovarali smo i učili o osjećajima i empatiji prema drugima. Cijeli tjedan protekao je u prepoznavanju, prihvaćanju, imenovanju i razlikovanju emocija – svojih i drugih oko nas. Učili smo svi zajedno kako iskazivati emocije na primjereniji način, osobito ljutnju, u sukobima s prijateljima.

Uz jednostavnu „igru bocom“ poticali smo kod djece verbaliziranje vlastitih emocija, ali i povezivanje tih emocija s određenim događajima. Emocije smo povezali i s glazbenim područjem te su se Limači okušali u proizvodnji zvuka instrumentima ovisno o emocijama – strah, ljutnja, tuga, sreća.

Svakodnevnim čitanjem slikovnica i razgovorom nakon čitanja nastojimo kod djece produžiti koncentraciju i pažnju te ih potaknuti na slušanje i razumijevanje govornog sadržaja, ali i prepričavanje istog.

Odgojiteljice Tina Han i Katarina Đurđević