Djelatnici

RAVNATELJ

Valeria Toth

VANJSKI STRUČNI SURADNIK – PEDAGOG

Sabina Vukić, mag.educ.philol.angl. et mag.paed.

VANJSKI STRUČNI SURADNIK – ZDRAVSTVENI DJELATNIK

Josipa Rokinger, bacc. med. techn

POMOĆNIK ZA DJECU S TEŠKOĆAMA U RAZVOJU

Marina Podnar

ODGOJITELJI

Višnja Matovina
Marina Holec
Finka Jajalo
Tina Han
Katarina Đurđević
Sanja Koprivnić
Nikolina Mislimi
Ivana Kefelja
Mirela Maurović
Ružica Klešić
Lucia-Patricia Hodak
Leonarda Topolovčan
Renata Dorić

SPREMAČICE

Jasmina Šaka
Snježana Hećimović

KUHARICE

Glavna kuharica – Mirjana Pipić
Pomoćna kuharica – Vesna Knežević