Programi

U Dječjem vrtiću „Suhopolje“ Suhopolje provode se sljedeći programi:

  • 10-satni cjelodnevni program odgojno-obrazovnog programa
  • program katoličkog vjerskog odgoja
  • kraći program ranog učenja engleskog jezika
  • kraći program rada s potencijalno darovitom i darovitom djecom predškolske dobi
  • Program predškole za djecu u godini prije polaska u školu

Svi navedeni programi verificirani su pri Ministarstvu znanosti i obrazovanja te su svi osim primarnog 10-satnog cjelodnevnog programa besplatni za polaznike Dječjeg vrtića „Suhopolje“.