Dječja mašta radi svašta…

Limači uz svakodnevne aktivnosti imaju i vrijeme za slobodnu igru u kojoj su oni sami kreatori svog jedinstvenog svijeta… U toj igri pokazuju koliko su maštoviti i puni ideja te igračke koriste na više različitih načina i u različitim situacijama. Na taj način istražuju sve mogućnosti nekog predmeta, ovladavaju uobičajenom upotrebom ili načinom funkcioniranja nekog predmeta, ali i stvaraju nove kombinacije i pravila upotrebe te stvaraju nešto novo, drugačije, kreativno. Time se razvija njihova osobnost, jača njihova osobna sigurnost i samopotvrđivanje.

Odgojiteljice: Tina Han i Katarina Đurđević