Od emocija do sigurnosti i pružanja prve pomoći

Kako djeci prijete mnoge opasnosti mi odrasli ih imamo zadaću poučiti kako da brinu za svoju sigurnost.

U skupini su odgojiteljice potakle djecu na promišljanje o mogućim opasnim predmetima i situacijama u neposrednoj blizini . Na pravilno korištenje istih, tko ih koristi i na kojem mjestu.

Limače je posjetila i medicinska sestra J.R. te na zanimljiv i djeci primjeren način prenijela osnove pružanja prve pomoći u određenim situacijama.

Odgojiteljice: Katarina Đurđević i Tina Han