Leptirići ekolozi

Ovog tjedna naši Leptirići bili su vrlo aktivni u učenju o važnosti brige za naš planet Zemlju. Kroz različite aktivnosti, djeca su istraživala teme poput sadnje biljaka, ekologije, upravljanja otpadom i štednje vode. Naši mali Leptirići s veseljem su sudjelovali u sadnji cvijeća. Učeći o rastu biljaka i njihovoj važnosti za okoliš, razvijali su ljubav prema prirodi. Također, gledali su edukativne video materijale o očuvanju okoliša.

Kroz te materijale, stekli su nova saznanja o recikliranju, smanjenju otpada i zaštiti prirodnih resursa.Posebno su se istaknuli u učenju o štednji vode. Kroz različite igre i aktivnosti, naučili su kako mali geste, poput zatvaranja slavina, mogu doprinijeti očuvanju vodnih resursa. Ova iskustva nadamo se da će potaknuti naše Leptiriće na daljnje istraživanje i brigu za naš planet.